1403/02/29
فرهاد حیدری

فرهاد حیدری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3650-6164
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37006703300
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

تحصیلات

  • دکترای تخصصی شیمی کاربردی ، دانشگاه تهران ، ایران (1390 - 1394)
    عنوان رساله: سنتز و بررسی عملکرد غشاهای تبادل یونی نانوکامپوزیتی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Carbon nanostructures for advanced nanocomposite mixed matrix membranes: a comprehensive overview Ehsan Salehi, Farhad Heidary, Parisa Daraei, Mohammad Keyhani, Milad Behjomanesh (2020)
Carbon nanostructures for advanced nanocomposite mixed matrix membranes: a comprehensive overview Ehsan Salehi, Farhad Heidary, Parisa Daraei, Mohammad Keyhani, Milad Behjomanesh (2019)
Improved Ni and Cd Rejection in Cellulose Acetate Mixed Matrix Membranes Coated with PVA/Fe3O4 mohammad nori, azam marjani, majid tajdari, Farhad Heidary (2018)
مقاله ارائه‌شده
بررسی اثر نانوذرات مغناطیسی MgMnFe2O4 در کنترل رهش داروی دیکلوفناک سدیم فرهاد حیدری، سجاد قربانی لیماکش پور، برشید احدزاده (1402)
تهیه و ارزیابی عملکرد غشای تبادل کاتیونی نانوکامپوزیتی حاوی نانو ذرات SiO2 فرهاد حیدری، علی نعمتی خراط، علیرضا خدابخشی (1394)
The effect of inorganic fillers content on the transport performance of cation exchange membranes Farhad Heidary, Alireza Khodabakhshi, Ali Nemati Kharat (2015)
Preparation of cation exchange membranes incorporating inorganic oxide nanoparticles, Farhad Heidary, Ali Nemati Kharat, Alireza Khodabakhshi (2015)
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تهیه عشای پلیمری حاوی شبه چارچوب فلز-آلی جهت حذف آلودگی آنیونی از آب فرهاد حیدری، محمد یاسر معصومی، علی صفری (1401)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی

سوابق اجرایی

  • سرپرست پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه اراک (1398 - ادامه دارد)
بیشتر