1403/02/02
فرهاد حیدری

فرهاد حیدری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3650-6164
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37006703300
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر نانوذرات مغناطیسی MgMnFe2O4 در کنترل رهش داروی دیکلوفناک سدیم
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
نانوذره مغناطیسی، رهش دارو، دیکلوفناک، کیتوسان، ژلاتین، MgMnFe2O4
سال 1402
پژوهشگران فرهاد حیدری ، سجاد قربانی لیماکش پور ، برشید احدزاده

چکیده

رسیدن به فرمولاسیون مناسب جهت بهبود عملکرد و اثربخشی دارو در بحث رهایش دارو بسیار مهم است. از آن‌جا که سیستم‌های جدید دارورسانی موجب کاهش سمیت و کاهش عوارض جانبی ناشی از مصرف مکرر دارو می‌شوند، بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این پژوهش، از نانوذرات مغناطیسی MgMnFe2O4 که به روش هم‌رسوبی سنتز شده‌اند، به دلیل دارا بودن پتانسیل مناسب در جهت انتقال و کنترل رهش داروی دیکلوفناک در بستر پلیمری بهره گرفته شد. از کیتوسان و ژلاتین نیز به‌عنوان بستر پلیمری در جهت پایداری نانوذرات و جلوگیری از تجمع مواد استفاده شد. مشخصه‌یابی MgMnFe2O4 به وسیله‌ی آنالیزهای FT-IR و VSM صورت گرفت و اثر نانوذره مغناطیسی MgMnFe2O4 بر میزان رهش داروی دیکلوفناک در PH مشابه با خون انسان به‌وسیله‌ی بافر فسفات اندازه‌گیری شد.