1403/02/02
فرهاد حیدری

فرهاد حیدری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3650-6164
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37006703300
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز ساختار های دارویی حاوی نانو ذرات اکسید فلزی و بررسی کاربرد آن ها در کنترل رهش دارو
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کیتوسان، ژلاتین، اکسید روی، هگزافریت باریم، نانوذرات، نانوکامپوزیت، دارورسانی
سال 1400
پژوهشگران فرهاد حیدری(استاد راهنما)، زهرا سلطان محمدی(دانشجو)

چکیده

درسیستم انتقال دارو، هدف دستیابی به فرمولاسیون رهایش پایدار است که دربافت های خاص با گردش و رهاسازی دارو در مدت زمان طولانی تر، بهبود اثربخشی داروها را افزایش دهد ، از طرف دیگر، پلیمرهای زیست تخریب پذیر انتخاب خوبی در این زمینه هستند. چندین ویژگی وجود دارد که آنها را به عنوان حامل برای انتقال دارو مناسب می کند: 1. رفتار تجزیه زیستی قابل پیش بینی، 2.زیست سازگاری، 3.سهولت ساخت 4. دردسترس بودن (وزن های مولکولی مختلف/نسبت های کوپلیمر) اشاره کرد . امروزه، نانوذرات به دلیل کاربردهای وسیعشان در زمینه های مختلف بیولوژیکی، دارو و پزشکی بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. نانومواد پتانسیل فوق العاده ای برای افزایش کارایی سیستم های دارویی در انتقال دارو دارند. دراین پژوهش، از ژلاتین و کیتوسان به عنوان پوشش پلیمری استفاده شده است که منجر به پایداری نانو ذرات اکسید روی ، هگزافریت باریم و هسته – پوسته در ساختار دارویی وباعث جلوگیری از تجمع مواد می شود. همچنین ، از گلیسیرین برای بهبود انعطاف پذیری ساختارهای دارویی وداروی دیکلوفناک سدیم استفاده شد. نانو ذرات وقتی در بستر پلیمری قرار می گیرند ویابا پلیمرها پوشانده می شوند ، می توانند موجب بهبود عملکرد سیستم های رهش دارو شوند. بدین منظور، در آزمایشگاه محلول هایی باpH مشابه خون در بدن انسان تهیه شد و اثر پارامترهای مختلف بر میزان و چگونگی رهش داروی دیکلوفناک سدیم بررسی گردید. همچنین برای مشخصه یابی نانوساختاراکسید روی و هگزافریت باریم و پوسته- هسته (ZnO/BaFe)سنتز شده از آنالیزهایی مانندFTIR وXRD و SEM و VSM بهره گرفته شد.