1403/04/31
فرهاد حیدری

فرهاد حیدری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3650-6164
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37006703300
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت غشاهای تبادل یونی هموژن و بررسی تاثیر افزودن نانو لوله های کربنی عامل دار شده بر روی عملکرد آنها
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
غشاهای تبادل یونی، نانو لوله های کربنی، عدد انتقال، نفوذ پذیری
سال 1397
پژوهشگران فرهاد حیدری

چکیده

با توجه به اهمیت بحث جداسازی در زندگی انسان و نیاز صنایع دارویی، غذایی، شیمیایی و ... ، هدف ازاین پروژه تحقیقاتی ساخت غشاهای تبادل یونی نانوکامپوزیتی هموژن با عملکرد مناسب جهت استفاده در الکترودیالیز می باشد. از آنجایی که نانوساختارها می توانند خواص جدیدی را به مواد اضافه نمایند یا خواص آنها را بهبود بخشند، تهیه نانوکامپوزیت های تبادل یونی با استفاده از پلیمرها و مواد اولیه ارزان قیمت، می تواند کمک شایانی را به صنایع مرتبط با فرآیندهای غشایی و تصفیه آب نماید. برای ساخت چنین غشاهایی، ابتدا اجزا مختلف نانوکامپوزیت از قبیل پلیمر به عنوان عامل تبادل یونی (و همچنین نگهدارنده) تهیه شد و روش بهینه تهیه نانوکامپوزیت و در ادامه برهمکنش مناسب و یکنواخت اجزا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نانولوله های کربنی با روشهای شیمیایی عامل دار شدند. سپس عملکرد نانوکامپوزیت مورد ارزیابی قرار گرفت. با حضور نانولوله های کربنی در بستر نانوکامپوزیت خواص فیزیکوشیمیایی و الکتروشیمیایی غشاها بهبود یافتند که برای اندازه گیری این خواص از تکنیک های استاندارد استفاده شد.