1403/02/02
فرهاد حیدری

فرهاد حیدری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3650-6164
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37006703300
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی خواص فیزیکی و مقاومت الکتریکی غشای تبادل کاتیونی نانوکامپوزیتی حاوی نانولوله های کربن
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
غشای تبادل کاتیونی، الکترودیالیز،نانو کامپوزیت
سال 1394
پژوهشگران فرهاد حیدری ، علیرضا خدابخشی ، علی نعمتی خراط

چکیده

در این کار تحقیقاتی اثر افزودن نانو لولههای کربنی بر خواص فیزیکی و مقاومت الکتریکی غشاهای تبادل کاتیونی بررسی شده است. پلیمرهای مورد استفاده در ساخت غشا عبارت اند از: 2و 6- دی متیل – 1و 4-فنیلن اکساید سولفونه شده و پلی وینیل کلراید سولفونه شده. غشاهای نانو کامپوزیتی با افزودن مقادیر مختلف از نانو لولههای کربنی چند جداره (MWCNT) به محلول پلیمری تهیه گردیدند. نتایج نشان دادند که افزودن نانو لولههای کربنی در مقادیر مشخص به ماتریکس پلیمری غشاهای تبادل یونی می تواند سبب بهبود خواص فیزیکوشیمیایی و همچنین کاهش مقاومت الکتریکی غشاها گردد