1403/02/02
فرهاد حیدری

فرهاد حیدری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3650-6164
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37006703300
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و ارزیابی عملکرد غشای تبادل کاتیونی نانوکامپوزیتی حاوی نانو ذرات SiO2
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
غشای تبادل کاتیونی، الکترودیالیز، نانو کامپوزیت
سال 1394
پژوهشگران فرهاد حیدری ، علی نعمتی خراط ، علیرضا خدابخشی

چکیده

در این کار پژوهشی اثر افزودن نانو ذرات معدنی در ماتریکس غشاهای تبادل کاتیونی جهت استفاده در الکترودیالیز مورد بررسی قرار گرفته است. پلیمرهای مورد استفاده در ساخت غشا عبارت اند از: 2و 6- دی متیل – 1و 4-فنیلن اکساید سولفونه شده و پلی وینیل کلراید سولفونه شده. همچنین از نانو ذرات اکسید سیلیسیم ) SiO2 ( برای تهیه نانو کامپوزیت استفاده گردید. از میکروسکوپ الکترونی روبشی ) SEM ) برای بررسی ساختار غشاها استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که افزودن مقادیر مشخصی از نانو ذرات SiO2 به ماتریکس پلیمری غشاهای تبادل یونی می تواند سبب بهبود عملکرد غشاها گردد .