1403/02/02
فرهاد حیدری

فرهاد حیدری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3650-6164
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37006703300
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد نانو ذرات اکسید روی در کنترل رهش داروی دیکلوفناک سدیم در بدن انسان
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
رهش دارو، نانو ذرات اکسید روی، دیلوفناک سدیم
سال 1400
پژوهشگران فرهاد حیدری

چکیده

امروزه نانوذرات به دلیل کاربردهای وسیعشان در زمینه های مختلف بیولوژیکی، دارو و پزشکی بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. نانومواد پتانسیل فوق العاده ای برای افزایش کارایی سیستم های دارویی در انتقال دارو دارند. هدف اصلی در استفاده از نانوساختارها در سیستم رهش دارو بهبود خواص سطحی و رهش داروی مورد نظر در مکان و بازه زمانی مشخص برای اثرگذاری هرچه بیشتر است. دراین پژوهش از ژلاتین به عنوان پوشش پلیمری استفاده شده است که باعث جلوگیری از تجمع مواد شده و منجر به پایداری نانو ذرات ZnO و دارو می گردند. همچنین از گلیسیرین برای بهبود انعطاف پذیری ساختارهای دارویی استفاده شد. نانو ذرات وقتی در بستر پلیمری قرار گرفته یا با پلیمرها پوشانده می شوند می توانند موجب بهبود عملکرد سیستم های رهش دارو شوند. بدین منظور در ازمایشگاه محلول هایی با pH خون در بدن انسان تهیه شد و اثر پارامترهای مختلف بر میزان و چگونگی رهش داروی دیکلوفناک بررسی گردید. همچنین برای مشخصه یابی نانوساختاراکسید روی سنتز شده از آنالیزهایی مانند FTIR و XRD بهره گرفته شد.