1403/02/02
فرهاد حیدری

فرهاد حیدری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3650-6164
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37006703300
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز سبز نانوساختار های کربنی با استفاده از عصاره کرفس جهت کاربرد در تصفیه پساب های رنگی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
نانوساختار های کربنی، سنتز سبز، روش هیدروترمال
سال 1400
پژوهشگران فرهاد حیدری

چکیده

آلودگی های زیست محیطی از جمله آلودگی آب جز مشکلاتی است که چرخه حیات کره زمین به خصوص بشر با آن مواجه است و با توجه به افزایش جمعیت و گسترش صنعت، کنترل و جلوگیری از پیشرفت این آلودگی بسیار حائز اهمیت است. مصرف زیاد آب در صنعت به عنوان حلال ارزان و در دسترس و اهمیت بازیافت و تصفیه پساب های خروجی از صنایع مختلف، حذف مواد زیست تخریب ناپذیر از جمله رنگ های موجود در آب را بسیار مورد توجه قرار داده است. استفاده از مواد ارگانیک و طبیعی و تهیه آنها می تواند با عنوان سنتز سبز مطرح شود و جهت حذف رنگ از پساب های صنعتی مورد استفاده قرار گرفته و معایب روش های دیگر از جمله شرایط اقتصادی و بیولوژیکی را پوشش دهد. در این پژوهش برای تهیه نانوساختارهای کربنی از عصاره کرفس به عنوان مواد اولیه در راکتور هیدروترمال استفاده شد و پارامتر های میزان دمای واکنش درون راکتور و همچنین زمان واکنش مورد بررسی قرار گرفت و جهت مشخصه یابی نمونه های سنتز شده از طیف سنجی FTIR و XRD استفاده شد.