1403/01/28
فرهاد حیدری

فرهاد حیدری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3650-6164
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37006703300
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز نانوکامپوزیت پلیمری بر پایه نشاسته و بررسی کارایی آن در کنترل رهش دارو
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
دارورسانی، نانوذرات FeOOH، نانوکامپوزیت، رهش دارو
سال 1400
پژوهشگران فرهاد حیدری

چکیده

سامانه های دارورسانی فناوری انتقال هدفمند عوامل درمانی هستند و پلیمرهای طبیعی به علت خاصیت زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری مناسب حامل های خوبی برای دارو بوده که به دلیل این ویژگی منحصر به فردشان یکی از مناسب ترین مواد برای استفاده در زمینه های دارورسانی می باشند. در مراحل انجام این پژوهش با هدف بهبود بازده بارگذاری و رهش داروی دیلوفناک، نانوکامپوزیت پلیمری بر پایه نشاسته به عنوان یک پلیمر زیست سازگار و نانوذرات FeOOH سنتز گردید و کاربرد آن به عنوان یک ساختار دارویی در کنترل میزان رهش دارو بررسی شد. بدین منظور در آزمایشگاه محلول هایی با PH مشابه خون بدن انسان تهیه شده ورهش دارو مورد بررسی قرارگرفت. همچنین برای مشخصه یابی نانوساختار های سنتز شده از آنالیز هایی مانند XRD و FTIR بهره جستیم.