1403/04/31
فرهاد حیدری

فرهاد حیدری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3650-6164
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37006703300
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه غشاهای پلیمری حاوی گرافن‌اکساید و نانوذرات FeOOH جهت سختی زدایی از آب
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فرآیندهای غشایی، سلولز استات، گرافن‌اکساید، FeOOH
سال 1400
پژوهشگران فرهاد حیدری(استاد راهنما)، راحله خلج(دانشجو)

چکیده

سختی آب به غلظت کل کلسیم و منیزیم اشاره دارد که برحسب معادل کلسیم کربنات بیان می‌شود. مقادیر بیش ازحد Ca2+ و Mg2+ درآب منجر به عواقب جدی برای مصارف خانگی وصنایع می‌شود. سلولزاستات (CA) به عنوان پلیمری سازگار با محیط زیست، غیر سمی و آب دوست در ساخت غشاهای پلیمری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این کار تحقیقاتی از سلولز استات برای تهیه غشاهای پلیمری مورد استفاده در حذف یون‌های کلسیم و منیزیم بهره گرفته شد و پلی وینیل پیرولیدین به عنوان عامل حفره ساز در محلول پلیمری ساخت غشا به کار رفت. همچنین گرافن‌اکساید (GO) و نانوذرات FeOOH در جهت بهبود عملکرد غشاها برای حذف سختی کل آب، به محلول پلیمری افزوده شدند. از آنالیز های FTIR و SEM و نقشه پخش نانوذرات وEDX وXRD نیز برای مشخصه‌یابی نانوساختارهای تهیه شده استفاده گردید. از مزیت‌های این پژوهش می‌توان به استفاده از پلیمر زیست سازگار سلولز استات و همچنین عملکرد مناسب غشا در فشارهای پایین (حدود 3 بار) در محدوده فرآیند غشایی اولترافیلتراسیون اشاره کرد که این موضوع باعث صرفه جویی در مصرف انرژی در مقایسه با فرآیندهای غشایی فشار بالا مانند اسمز معکوس می‌گردد. نتایج نشان دادند که افزودن نانوذرات FeOOH و نانو صفحات گرافن‌اکساید باعث بهبود عملکرد غشاهای تهیه شده در سختی‌زدایی از آب می‌شوند.