1403/05/04
فرهاد حیدری

فرهاد حیدری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3650-6164
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37006703300
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
غشاهای سرامیکی برای جداسازی و واکنش (جلد دوم)
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
غشاهای سرامیکی، راکتورهای غشایی، فرآیندهای جداسازی
سال 1399
پژوهشگران فرهاد حیدری

چکیده

کتاب حاضر با توجه به اهمیت موضوع جداسازی در رشته های شیمی و مهندسی شیمی و کمبود منابع کافی برای مطالعه و پژوهش در زمینه غشاهای سرامیکی ترجمه شده است و شامل معرفی غشاهای سرامیکی، ساخت و ارزیابی آنها، فرآیندهای جداسازی مرتبط با این دسته از غشاها و راکتورهای غشایی سرامیکی برای مطالعه و استفاده پژوهشگران و دانشجویان می باشد.