1403/02/02
فرهاد حیدری

فرهاد حیدری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3650-6164
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37006703300
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه نانوساختارهای فریت نیکل و اکسید نیکل: بررسی خواص مغناطیسی و فوتوکاتالیستی در حذف آلاینده های سمی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فریت نیکل، اکسید نیکل، نانوکامپوزیت، فوتوکاتالیست
سال 1395
پژوهشگران غلامرضا نبیونی(استاد راهنما)، فرهاد حیدری(استاد مشاور)، سپیده صفارزاده(دانشجو)

چکیده

در این پژوهش نانو ذرات فریت نیکل ( (NiFe2O4 و نیکل اکسید (NiO) و همچنین نانوکامپوزیت NiFe2O4-NiO با سه روش مختلف همرسوبی، مایکروویو و هیدروترمال تهیه شدند. در سنتز نانو ذرات فریت نیکل از دو پیش ماده مختلف NiCl2.6H2O و NiSO4، هچنین برای یون Fe3+ از آهن سه نیترات (Fe(NO3)3)و از سود (NaOH) و آمونیاک (NH3) به عنوان عامل کاهنده استفاده شد. در سنتز نانو مواد ذکر شده با روش های مختلف رسوب دهی شیمیایی، مایکروویو و هیدروترمال تأثیر عوامل مختلف نظیر دمای کلسینه، عامل کاهنده، پیش ماده، توان امواج مایکروویو، زمان سنتز مایکروویو و دمای اون در خواص گوناگون ماده نظیر خواص ساختاری، مغناطیسی، فوتوکالیستی و جذب سطحی فلزات سنگین موردبررسی قرار گرفت. فریت نیکل یک ساختار اسپینل معکوس دارد نوعی ماده مغناطیسی نرم است که مزیت های زیادی دارد، مانند منابع فراوان، بهای پایین، مقاومت الکتریکی بالا، پایداری شیمیایی و سختی مکانیکی عالی بطور گسترده قابل استفاده در ضبط مغناطیسی تراکم بالا، شاره های مغناطیسی و وسایل فرکانس بالا می باشد. اکسید نیکل جزء اکسیدهای فلزی واسطه و یک ماده آنتی فرومغناطیس با دمای نیل بالای K˚ 524 است. بررسی ساختار کریستالی نانو ذرات فریت نیکل و اکسید نیکل و نانوکامپوزت NiFe2O4-NiO با استفاده از پراش پرتوایکس (XRD)، ساختار و سایز ذرات نیز به کمک آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM، همچنین برای تعیین خواص مغناطیسی آن ها از دستگاه مغناطومتر نمونه مرتعش (VSM) استفاده شد و با به کارگیری طیف سنج تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR) خلوص ماده تعیین گردید. فعالیت فوتوکاتالیستی نانو ذرات و نانو کامپوزیت ها با استفاده از آنالیز طیف نگار نوری ((UV-Vis موردبررسی قرار گرفت.