1403/02/02
فرهاد حیدری

فرهاد حیدری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3650-6164
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37006703300
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز نانوذرات گرافن اکسید عامل دار شده بر پایه اتانول پیریدین و بررسی کاربرد آن در سنتز ترکیبات مشتقات نفتوکسین-3-اون ها به عنوان کاتالیزوری جدید
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نفتو اکسازین-3-اون ، هتروسیکل ، کاتالیزور ناهمگن، کاتالیزور قابل بازیافت
سال 1400
پژوهشگران کاوه خسروی(استاد راهنما)، فرهاد حیدری(استاد مشاور)، زهرا نجیمی(دانشجو)

چکیده

سنتز نانوذرات گرافن اکسید عامل دار شده بر پایه اتانول پیریدین و بررسی کاربرد آن در سنتز ترکیبات مشتقات نفتوکسین-3-اون ها به عنوان کاتالیزوری جدید استفاده از کاتالیزورهای بازی و اسیدی جامد هتروژن یک زمینه پژوهشی گسترده برای سنتزهای آلی محسوب می‌شوند. مزایای فراوان این کاتالیزورها درمقایسه با سیستم‌های هموژن(سازگار بودن با محیط زیست، استفاده آسان، جداسازی راحت، قابلیت بازیافت خوب و غیر سمی بودن)می‌تواند منجر به روش‌های شیمیای جدید و سازگار با محیط زیست برای آزمایشگاه و صنعت شود. در این پروژه نانوذرات گرافن اکساید عامل‌دار شده با اتانول پیریدین تهیه شد و به عنوان یک کاتالیزور جامد اسیدی موثر به کار برده شد. این نانوکاتالیزور به راحتی از محیط واکنش جداشده و برای چند بار متوالی، بدون کاهش فعالیت کاتالیزوری، در واکنش دوباره استفاده می‌شود. شکل، ساختار کاتالیزور به وسیله تکنیک‌های مختلف EDS-SEM ،XRD ، VSM ،TGA و IR-FT مورد بررسی قرار گرفت. مشتقات اکسازین طبقه مهمی از ترکیبات هتروسیکل هستند زیرا بسیاری از آن‌ها دارای فعالیت بیولوژیکی هستند. در مقالات علمی روش‌های متعددی برای سنتز نفتو اکسازین-3-اون گزارش شده است. در این پایان‌نامه، سنتز ساده، 1و2-دی هیدرو-1-آریل نفتو [1و2-e] [1و3]اکسازین-3-اون با بازده بالا توسط تراکم تک ظرف بتانفتول، آلدهید آروماتیک و اوره در حضور کاتالیزور گرافن اکسید عامل‌دار شده توسط اتانول پیریدین در شرایط سبز بدون استفاده از دما و حلال انجام شده است.