1403/04/31
یوسف پاینده

یوسف پاینده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5482-3991
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15731780700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 00988632625820

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Significant increase in strength and elongation of Al-3.7Cu-1Mg alloy via short age treatment cycle Bahman Mirzakhani, Yousef Payandeh, Hamed Taleb, Mohammad maleki (2020)
بررسی مکانیزم های نرم شدن و تعیین معادلات ساختاری در طی تغییر شکل داغ آلیاژ آلومینیوم 5456 نوید نظام آبادی فراهانی، یوسف پاینده، بهمن میرزاخانی، حسین مومنی (1398)
تحلیل تئوری،عددی و تجربی عملکرد یک موتور لنگ صفحه ای با نیروی محرکۀ سیم های آلیاژ حافظه دار محمد عباسی گواری، مهدی مدبری فر، بهمن میرزاخانی، یوسف پاینده (1396)
یک محرکه خطی با استفاده از آلیاژهای حافظه دار محسن لطیفی، مهدی مدبری فر، کوروش خورشیدی، یوسف پاینده (1395)
مقاله ارائه‌شده
تاثیر شرایط عملیات حرارتی فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI410 بر انرژی ضربه در دمای زیر صفر کیومرث یوسفی، یوسف پاینده، بهمن میرزاخانی، مهدی رئوفی (1398)
بررسی ریزساختار کنتاکتهای کلیدهای فشارقوی صنعت برق بهمن میرزاخانی، یوسف پاینده، علی اصغر قدیمی، سعید علی محمدی (1398)
تاثیر همگن سازی بر استحاله تنشی و خواص آلیاژحافظه دار CuAlNi زهرا بختیاری، یوسف پاینده، بهمن میرزاخانی، محمد طالبی (1397)
بررسی رفتار سیلان آلیاژ آلومینیم منیزیم طی تغییر شکل گرم نوید نظام آبادی فراهانی، بهمن میرزاخانی، یوسف پاینده، حسین مومنی (1397)
تولید فولاد نانو بینایتی و ارزیابی خواص آن مهدی جنیدی، بهمن میرزاخانی، یوسف پاینده (1395)
پیش بینی توزیع کرنش در طی فرآیند ECAP آلیاژ A7075 به کمک روش المان محدود سینا آبیار، یوسف پاینده، بهمن میرزاخانی (1395)
بررسی تاثیر شرایط عملیات حرارتی تمپر بر سختی و ریزساختار فولاد زنگ نزن مارتنزیتی یوسف پاینده، بهمن میرزاخانی، فرزین جباری، حسن کریمی (1394)
مروری بر سیستم های کنترل سازه ای با استفاده از آلیاژ حافظه دار علی نوروزی ارکوینی، جواد میرزایی راد، بهمن میرزاخانی، یوسف پاینده (1394)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تاثیر عملیات حرارتی و تغییرشکل پلاستیک شدید بر ساختار و خواص مکانیکی یک آلیاژ آلومینیوم یوسف پاینده، بهمن میرزاخانی، مصطفی منصوری نژاد، مرتضی سیاه پوش (1401)
بررسی تاثیر عملیات سایش مکانیکی سطح بر خواص میلگردی از جنس فولاد ساده کربنی یوسف پاینده، بهمن میرزاخانی، رضوان اسدی نژاد (1401)
تأثیر ترکیب شیمیایی فلز پرکننده بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوش TIG یک آلیاژسری5000 یوسف پاینده، بهمن میرزاخانی، مجید پورانوری، علی گلپایگانی (1400)
تولید و بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختار در منگنز پایین TRIP فولاد بهمن میرزاخانی، یوسف پاینده، حسین عیسی خانی (1398)
بررسی آزمایشگاهی تاثیر عملیات مکانیکی سطحی بر سختی و ریزساختار مس بهمن میرزاخانی، یوسف پاینده، فریدون علیزاده، محمد ولاشجردی، ناصر پیری (1397)
بررسی پارامترهای مؤثر بر رفتار تغییر شکل داغ آلیاژ آلومینیوم گروه 5000 بهمن میرزاخانی، یوسف پاینده، نوید نظام آبادی فراهانی (1397)
بررسی خواص مکانیکی و ریزساختاری یک فولاد بینیتی در طی نورد گرم یوسف پاینده، بهمن میرزاخانی، محمد ابراهیمی (1396)
طراحی و ساخت یک موتور لنگ صفحه ای با استفاده از نیروی محرکه سیم های آلیاژ حافظه دار بهمن میرزاخانی، مهدی مدبری فر، یوسف پاینده، محمد عباسی گواری (1395)
طراحی و ساخت یک محرکه خطی با استفاده از آلیاژ حافظه دار مهدی مدبری فر، کوروش خورشیدی، یوسف پاینده، محسن لطیفی (1394)
بررسی وتحلیل المان محدود رفتار یک محرک تهیه شده از آلیاژ حافظه دار بهمن میرزاخانی، یوسف پاینده، حمید رضا بشارتی فر (1393)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
بررسی اثر عملیات حرارتی بر استحاله مارتنزیتی آلیاژهای حافظه دار NiTi یوسف پاینده، بهمن میرزاخانی، حسین حسن نژاد دراباد (1392)