1403/01/29
یوسف پاینده

یوسف پاینده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5482-3991
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15731780700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 00988632625820

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ساختار و خواص مس خالص فوق ریزدانه شده در اثر تغییر شکل پلاستیک شدید
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مس خالص، تغییر شکل پلاستیک شدید(SPD)، ساختار فوق ریزدانه، اکستروژن-فشار سیکلی لوله (TCEC)
سال 1401
پژوهشگران علیرضا احمدی(دانشجو)، یوسف پاینده(استاد راهنما)، بهمن میرزاخانی(استاد راهنما)

چکیده

لوله‌های مسی در صنایع مختلف از جمله صنعت اتوموبیل سازی، صنایع الکترونیکی، صنایع مکانیکی و هوافضا کاربرد دارند. اما در برخی موارد لازم است خواص مکانیکی این لوله‌ها بهبود پیدا کند. تاکنون روش‌های متعددی برای بهبود خواص مکانیکی لوله‌های مسی خالص به کار گرفته شده است. یکی از این روش‌ها اعمال تغییر شکل پلاستیک شدید ( SPD) به منظور دستیابی به ساختار فوق ریزدانه و نتیجتا بهبود خواص مکانیکی آن‌هاست. در این تحقیق از یک روش تغییر شکل پلاستیک شدید به نام اکستروژن- فشار متناوب لوله TCEC برای این منظور استفاده گردید. برای انجام این عملیات، ابتدا از نرم‌افزار آباکوس برای طراحی مدل قالب و شبیه سازی فرآیند TCEC استفاده شد. سپس این عملیات پس از یک بار شکست در عمل، با موفقیت بر روی لوله‌ی مسی خالص در دمای محیط و دمای 750 درجه سانتیگراد طی یک مرحله انجام شد. سپس بررسی تحولات ریزساختاری و سختی سنجی روی سطح مقطع و سطح جانبی لوله صورت گرفت. در عملیات SPD سرد، ریزساختار قسمت مقطع لوله اندکی ریزدانه شد و به نسبت نمونه‌ی اولیه، افزایش سختی قابل توجهی در حدود 60% در یک پاس مشاهده شد. همچنین در قسمت بدنه‌ی نمونه لوله هم افزایش سختی در حدود 20% مشاهده شد. در ریزساختار کشیدگی دانه‌ها و سیلان ماده در جهت اکستروژن مشاهده شد. در عملیات SPD داغ، ریزساختار قسمت مقطع نمونه لوله به شکل قابل ملاحظه‌ای ریزدانه شد و سختی این قسمت به نسبت نمونه‌ی اولیه به شکل چشمگیری، 93% افزایش یافت. در قسمت سطح لوله نیز ریزدانگی در ریزساختار مشاهده شد ولی نه به اندازه‌ی مقطع لوله، اما بهبود مطلوبی در میزان سختی، درحدود 53% مشاهده شد.