1403/01/28
یوسف پاینده

یوسف پاینده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5482-3991
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15731780700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 00988632625820

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی خواص مکانیکی و ریزساختاری یک فولاد بینیتی در طی نورد گرم
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فولادهای بینیتی، نورد گرم، استحاله بینیتی، خواص مکانیکی، ریزساختار
سال 1396
پژوهشگران محمد ابراهیمی(دانشجو)، بهمن میرزاخانی(استاد راهنما)، یوسف پاینده(استاد راهنما)

چکیده

فولادهای بینیتی به علت دارا بودن خواص مکانیکی بسیار خوب، دارای کارایی بسیار بالایی در صنایع مختلف هستند. در سال های اخیر پژوهش های فراوانی بر روی تولید فولاد های بینیتی فوق مستحکم، انجام شده است. هدف از انجام این پروژه بررسی خواص مکانیکی و ریزساختاری یک فولاد بینیتی پس از نورد گرم، و مقایسه آنها در شرایط مختلف متالورژیکی است. برای انجام این کار ابتدا ترکیب شیمیایی بهینه برای تولید فولاد های بینیتی انتخاب شد. درصد هریک از عناصر با توجه به تاثیر آنها در سرعت استحاله بینیتی، خواص نهایی فولاد و تاثیر آن در هزینه تمام شده فولاد انتخاب شد. پس از آن، ذوب و ریخته گری فولاد با استفاده از کوره القایی تحت گاز آرگون انجام شد. در ادامه توسط عملیات تصفیه الکتریکی سرباره ای(ESR) شمش با کیفیت مناسب و حداقل ناخالصی تهیه شد. سپس عملیات حرارتی همگن سازی برای ایجاد یک ساختار یکنواخت روی نمونه های فولادی انجام شد. پس از آن نمونه ها تحت عملیات نورد گرم در دماهای 900، 1000 و 1100 درجه سانتی گراد و میزان کاهش ضخامت 25%، 35%، 45% و 55% قرار گرفتند. سپس توسط آزمون های مشخصه یابی از جمله متالوگرافی، آزمون کشش ، آزمون سختی سنجی و میکرو سختی سنجی خواص و ریز ساختار آن بررسی شد. نتایج متالوگرافی و تست های مکانیکی نشان می دهد، همگن سازی در دمای C ˚1200 باعث حذف ساختار غیر یکنواخت می شود. همچنین استحکام کششی و سختی این فولاد پس از انجام عملیات نورد گرم تا حد مطلوبی افزایش می یابد. در واقع هرچه دمای نورد و میزان کاهش ضخامت افزایش یابد، سختی و استحکام فولاد نیز افزایش می یابد. در مجموع نتایج نشان می دهد، عملیات نورد گرم، باعث افزایش خواص مکانیکی مانند استحکام کششی و سختی می شود. تا جایی که در شرایط مناسب، استحکام کششی به بالاتر از MPa2000 می رسد ولی تاثیر زیادی روی انعطاف پذیری ندارد. اما با انجام عملیات حرارتی کنترل شده می توان انعطاف پذیری را افزایش داد و به ترکیب مناسبی از استحکام و چقرمگی دست یافت.