1403/01/28
یوسف پاینده

یوسف پاینده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5482-3991
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15731780700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 00988632625820

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیرتغییر شکل پلاستیک شدید سطحی بر خواص مکانیکی و ریزساختار فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI304
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فولاد زنگ نزن 304 ،SMAT ، تغییر شکل پلاستیک شدید ، استحاله مارتنزیتی
سال 1396
پژوهشگران سید مسعود میرآقاجانی(دانشجو)، یوسف پاینده(استاد راهنما)، بهمن میرزاخانی(استاد راهنما)

چکیده

روش SMAT به طور گسترده برروی سطوح تخت انجام شده است. در این پژوهش اثر درمان سطح ساییدگی مکانیکی (SMAT) بر روی نمونه های مدور از فولاد زنگ نزن آستنیتی 304 مورد مطالعه قرارخواهد گرفت. به این منظور پس از آماده سازی نمونه های مدور، نمونه ها تحت درمان سطح ساییدگی مکانیکی قرارمی گیرند. پارامتر های مورد بررسی عبارتند از: سرعت دوران، سرعت خطی اعمال بار مکانیکی و مقدار بار اعمالی. به منظور بررسی های ریزساختاری و مکانیکی، سطح مقطع نمونه ها تحت آزمایش های میکروسختی سنجی، سختی سنجی، متالوگرافی، SEMو XRD قرار خواهد گرفت. درانتها نمونه هایی دو بار تحت درمان سطح ساییدگی مکانیکی (SMAT) قرار می گیرند و با نمونه هایی که یک بار تحت درمان قرار گرفته اند، مقایسه خواهند شد.