1403/01/28
یوسف پاینده

یوسف پاینده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5482-3991
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15731780700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 00988632625820

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی توزیع کرنش در طی فرآیند ECAP آلیاژ A7075 به کمک روش المان محدود
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
اکستروژن در کانال های هم مقطع زاویه دارECAP ، توزیع کرنش ، المان محدود ، A7075- T6 ، ABAQUS
سال 1395
پژوهشگران یوسف پاینده ، بهمن میرزاخانی ، سینا آبیار

چکیده

فرآیند اکستروژن در کانال های هم مقطع زاویه دار یا ECAP (Equal Channel Angular Pressing) یکی از روش های تولید مواد فوق ریز دانه و نانو فلزات می باشد. یکنواختی ساختار و خواص مواد فوق ریزدانه حاصل از اعمال این روش، به شدت به نحوه توزیع کرنش پلاستیک در حین سیلان فلز در داخل کانال قالب بستگی دارد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار تحلیل المان محدود ABAQUS/Expilicit نحوه توزیع کرنش در قسمت های مختلف قطعه در حین فرایند ECAP بررسی شد. شبیه سازی درحالت سه بعدی انجام گرفت و قالبی با مقطع مربعی شکل با زوایه کانال °120=Φ و زاویه گوشه بیرونی°17=ψ برای انجام دو پاس طراحی شد. همچنین میزان ضریب اصطکاک بین سطوح 02/0 در نظر گرفته شد. نتایج نشان از غیر یکنواختی توزیع کرنش پلاستیک در قسمت های مختلف دارد و بیشترین میزا ن توزیع کرنش مربوط به سطوح میانی، بالایی و پایینی نمونه می باشد. در سطح میانی و در مسیرعمودی، ابتدا مقدار کرنش افزایش و سپس کاهش یافته است اما در مسیر افقی تقریباً مقدار ثابتی دارد. همچنین افزایش ضریب اصطکاک در قسمت پایینی قطعه، موجب کاهش توزیع کرنش خواهد شد .