1403/01/29
یوسف پاینده

یوسف پاینده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5482-3991
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15731780700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 00988632625820

مشخصات پژوهش

عنوان
تولید فولاد نانو بینایتی و ارزیابی خواص آن
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
فولاد نانو بینایتی، تولید، خواص مکانیکی، ریزساختار
سال 1395
پژوهشگران مهدی جنیدی ، بهمن میرزاخانی ، یوسف پاینده

چکیده

در دهه اخیر فولاد های نانوبینایتی به عنوان مواد بسیار مناسب برای استفاده درصنایع هوایی، دفاعی و زرهی، راه آهن، خودروسازی معرفی شده اند. بررسی ها نشان می دهد با اضافه کردن برخی عناصر، تولید فولادهای بینایتی با ساختار صفحات نازک امکانپذیر می باشد. اولین قدم در تولید فولادهای نانوبینایتی انتخاب ترکیب شیمیایی مناسب است. در این تحقیق، فولاد هایی مشابه فولاد های کربن متوسط و کربن بالا با درصد های مختلفی از عناصری تاثیرگذار بر سینتیک استحاله بینایتی یعنی Co,Nb و Al مهندسی و طراحی گردید. این عناصر به دلیل نسبت اثرشان بر سرعت، کیفیت و سینتیک استحاله بینایتی و ایجاد صفحات با ضخامت نانو در بینایت در ترکیب شیمیایی فولادهای طراحی شده در نظر گرفته شدند. جهت دستیابی به شمش با کیفیت از نظر ناخالصی ها و آخال ها، ذوب و ریخته گری توسط کوره القایی تحت اتمسفر کنترل شده و تصفیه مواد به وسیله عملیات ESR انجام شد. سپس خواص فولاد تولیدی از نظر ساختار، ریزساختار و خواص مکانیکی مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. مقایسه خواص مکانیکی فولادهای تولید شده با دیگر فولادهای فوق مستحکم، نشان از خواص مکانیکی عالی آنها دارد که تاثیر درصد وزنی عناصر فولادهای موردبررسی بر استحکام و درصد ازدیاد طول و ریزساختار مورد تحلیل واقع شده است.