1403/01/29
یوسف پاینده

یوسف پاینده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5482-3991
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15731780700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 00988632625820

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر زاویه قالب اکستروژن بر نیروی تغییر شکل و توزیع سختی در مقطع آلیاژ آلومینیم 6061 پیرسخت شده
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آلیاژ آلومینیم 6061 اکستروژن نیم زاویه قالب پیرسختی
سال 1399
مجله مهندسي متالورژي
شناسه DOI
پژوهشگران بهمن میرزاخانی ، مصطفی منصوری نژاد ، یوسف پاینده

چکیده

در فرآیند اکستروژن قالب تاثیر بسیار زیادی بر کیفیت و خواص مقاطع اکسترودی و ظرفیت پرس مورد استفاده می گذارد. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر زاویه قالب بر نیروی اکستروژن و توزیع سختی در نمونه هایی از آلیاژ آلومینیم 6061 است. بیلت های این آلیاژپس از پیشگرم با قالبهای مختلف از نظر زاویه تغییر شکل داده شده و سپس پیرسخت شدند. در سه قالب مورد استفاده، نیم زاویه برابر 30، 45 و 60 درجه بوده و در قالب چهارم، نیم زاویه 60 درجه در میانه قالب به 30 درجه تبدیل شده است. نتایج نشان می دهند که سختی همه نمونه ها در سطح بیشتر از مغز است و با افزایش نیم زاویه، تفاوت سختی بین سطح و مغز نیز افزایش می یابد. همچنین، تبدیل نیم زاویه 60 درجه به 30 درجه در میانه قالب چهارم، باعث افزایش نیروی اکستروژن و یکنواخت تر شدن تغییر شکل می شود. در بین قالبهای مورد استفاده، قالب با نیم زاویه 45 درجه کمترین نیروی اکستروژن را دارد.