1403/01/29
یوسف پاینده

یوسف پاینده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5482-3991
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15731780700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 00988632625820

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی وتحلیل المان محدود رفتار یک محرک تهیه شده از آلیاژ حافظه دار
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آلیاژ حافظه دار نایتینول، مدلسازی اجزای محدود، محرک، برگشت پذیری
سال 1393
پژوهشگران حمید رضا بشارتی فر(دانشجو)، بهمن میرزاخانی(استاد راهنما)، یوسف پاینده(استاد مشاور)

چکیده

در سال های اخیر استفاده از آلیاژهای حافظه دار به عنوان محرک به دلیل خواص بسیار مطلوب آنها رونق گرفته است. از ویژه گی های بارز این آلیاژها می توان به مقاومت به خوردگی بالا، مقاومت ویژه الکتریکی نسبتا بالا، خواص مکانیکی نسبتا خوب و شکل پذیری بالا اشاره کرد. بطور کلی عبارت آلیاژهای حافظه دار به گروهی از مواد فلزی اطلاق می گردد که وقتی در معرض حرارت یا میدان الکتریکی قرار می گیرند به شکل یا اندازه از پیش تعیین شده خود باز می گردند. موادی که از خود خاصیت حافظه داری بر اساس دما نشان می دهند؛ اصطلاحاً دارای حافظه یک طرفه می باشند. برخی از مواد نیز با سرد شدن مجدد تغییر شکل می یابند که این مواد دارای حافظه دوطرفه هستند. هدف از این پایان نامه مدل سازی اجزاء محدود و بررسی رفتار ترمومکانیکی یک محرک از جنس آلیاژ حافظه دار است. در این تحقیق رفتار حافظه داری یک آلیاژ مورد استفاده در ساخت محرک برای کاربرد مشخص به کمک روش المان محدود مدلسازی شده و تاثیر متغییر های دما، تنش اعمالی و فازهای آلیاژ بر رفتار جابجایی و برگشت پذیری آن مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. شبیه سازی رفتار این آلیاژ ها قبل از ساخت، می تواند به بهینه سازی اجزاء و قطعات و شناسایی رفتار حافظه داری کمک شایانی نماید. بدین منظور پس از تعیین پارامترهای مهم و معادلات حاکم مدل سازی رفتار ترمومکانیکی آلیاژ حافظه دار نایتینول در نرم افزار ABAQUS مدل گردید. برای صحه سنجی مدل توسعه داده شده از نتایج آزمایشگاهی تحقیقات انجام شده استفاده گردید و تطابق قابل قبولی مشاهده شد.