1403/01/29
یوسف پاینده

یوسف پاینده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5482-3991
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15731780700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 00988632625820

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رفتار سیلان آلیاژ آلومینیم منیزیم طی تغییر شکل گرم
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تغییر شکل گرم، آلیاژ آلومینیم منیزیم، بازیابی دینامیکی، تبلور مجدد دینامیکی، منحنی سیلان
سال 1397
پژوهشگران نوید نظام آبادی فراهانی ، بهمن میرزاخانی ، یوسف پاینده ، حسین مومنی

چکیده

شناخت رفتار سیلان فلزات و آلیاژها در طراحی فرآیندهای شکل دهی گرم به منظور دست یابی به خواص مورد نظر الزامی است. در پژوهش حاضر، آزمایش فشار گرم به منظور شناخت رفتار شکل دهی گرم یک آلیاژ آلومینیوم - منیزیم انجام گرفت. نمونه های استوانه ای شکل آلیاژ آلومینیوم گروه 5000 به قطر mm 10 و ارتفاع mm 15 در دماهای 350، 400 و ˚C 450 و نرخ کرنش-های 1-s 1 و 1-s 1/0 تغییر شکل داده شده و بلافاصله در آب کوئنچ شدند. بررسی منحنی های سیلان نتایج آزمایش فشار گرم نشان می دهد که با افزایش دمای تغییر شکل گرم و کاهش نرخ کرنش، اگر چه تنش سیلان کاهش می یابد ولی مکانیزم نرم شدن آلیاژ از تبلورمجدد دینامیکی به بازیابی دینامیکی تغییر پیدا می کند.