1403/01/29
یوسف پاینده

یوسف پاینده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5482-3991
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15731780700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 00988632625820

مشخصات پژوهش

عنوان
دستیابی به ترکیبی از سختی و چقرمگی بالا در فولاد AISI4140 با انتخاب سیکل مناسب عملیات حرارتی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
فولاد AISI4140، عملیات حرارتی، خواص مکانیکی، سختی، چقرمگی
سال 1395
پژوهشگران بهمن میرزاخانی ، یوسف پاینده

چکیده

فولاد AISI4140 از جمله فولادهای کم آلیاژ کربن متوسط عملیات حرارتی پذیراست که با توجه به کاربرد در چرخ دنده، میل لنگ و پین، بهبود رفتار سایشی و چقرمگی اهمیت بالایی دارد. در این مقاله، اثر عملیات حرارتی های مختلف بر خواص مکانیکی فولاد مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. هدف پژوهش دستیابی به سختی بالای HRC 45 و در عین حال چقرمگی مطلوب است. بدین منظور فرآیندهای عملیات حرارتی نرماله، آنیل، کوئنچ و تمپر، آستمپرینگ، مارتمپرینگ و سخت کردن القایی روی فولاد مورد نظر انجام گرفته است. سپس خواص کششی، سختی و مقاومت به ضربه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است تا شرایط بهینه عملیات حرارتی برای دستیابی به خواص مورد نظر انتخاب گردد. نتایج نشان می دهد که با انتخاب دما و زمان مناسب عملیات حرارتی کوئنچ و تمپر، در مجموع خواص مکانیکی این عملیات نسبت به سایر عملیات های حرارتی دیگر بهبود بیشتری در سختی و چقرمگی حاصل می شود.