1403/01/29
یوسف پاینده

یوسف پاینده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5482-3991
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15731780700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 00988632625820

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر کار مکانیکی و عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی یک فولاد بینیتی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فولادهای بینیتی، نورد گرم، استحاله بینیتی، آستمپر، ریزساختار
سال 1400
پژوهشگران یوسف پاینده(استاد راهنما)، بهمن میرزاخانی(استاد مشاور)

چکیده

هدف از انجام این پروژه بررسی خواص مکانیکی و ریزساختاری یک فولاد بینیتی و بررسی شرایط بهینه آستمپر فولاد پس از نورد گرم می باشد. برای انجام این کار ابتدا ترکیب شیمیایی مناسب برای تولید فولاد با در نظر گرفتن تاثیر آنها در سرعت استحاله بینیتی، خواص نهایی فولاد و قیمت تمام شده انتخاب گردید. ذوب با استفاده از کوره القایی تحت گاز آرگون انجام گردید. در ادامه توسط عملیات تصفیه الکتریکی سرباره (ESR) شمش با کیفیت مناسب و حداقل ناخالصی تهیه گردید. به منظور از بین بردن ساختار ریختگی، نمونه ها در دمای 1200℃ به مدت 8 ساعت همگن سازی شدند. پس از آن نورد در دمای 1100℃ انجام شد. سپس بر روی نمونه های ESR و نوردی با کاهش ضخامت 45% عملیات حرارتی آستمپرینگ انجام گردید. نظر به اینکه اطلاعاتی در خصوص عملیات حرارتی فولاد مورد نظر موجود نیست، سعی شد تا به صورت تجربی شرایط عملیات حرارتی تعیین شود. به این منظور ابتدا نمونه ها در دمای 1100℃ به مدت یک ساعت آستنیته و در دمای 375، 350، 325 و 300 درجه سانتیگراد کوئنچ شدند. به منظور تعیین زمان شروع و پایان استحاله، نمونه های بین 5 تا 180 دقیقه نگهداری شده و سپس در آب سرد شدند. بررسی های ریزساختاری نشان می دهد که با افزایش زمان عملیات حرارتی، سختی کاهش یافته و در دماهای پایین تر افزایش می یابد. این روند با بررسی متالوگرافی همخوانی دارد. نتایج ریزساختاری و سختی سنجی نشان می دهد استحاله بینیتی در نمونه های نوردی نسبت به نمونه های ESR در زمان های کوتاه تر صورت می گیرد. دلیل آن می تواند ریزدانه شدن آستنیت و وجود مکان های مرجح برای جوانه زنی بینیت باشد از طرف دیگر با کاهش دمای آستمپر، ریزساختار ریزتر شده و مدت زمان دگرگونی افزایش می یابد.