1403/01/28
یوسف پاینده

یوسف پاینده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5482-3991
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15731780700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 00988632625820

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی تغییر شکل ریزساختار پلی کریستال با استفاده از نرم افزار ABAQUS
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
کریستال پلاستیسیته، جهت گیری کریستالی، سیستم های لغزش، شبیه سازی
سال 1394
پژوهشگران سید محمود تقوی ، فتح اله قدس ، یوسف پاینده

چکیده

از محدودیت هایی که می توان در اغلب شبیه سازی های انجام شده در نرم افزار ABAQUS نام برد، این است که شبیه سازی بر روی نمونه های تک کریستال صورت گرفته است و نمونه فاقد مرزدانه می باشد. همچنین جهت گیری کریستالی خاصی در این نرم افزار برای هر دانه ی مجزا، لحاظ نشده است. این در حالی است که یک نمونه ی پلی کریستال واقعی دارای مرز دانه و سیستم های لغزش متفاوتی است و هر دانه دارای جهت گیری خاصی بوده که پس از تغییر شکل، جهت گیری کریستالی آن تغییر می کند. در این پژوهش، با استفاده از کارت های EBSD ریزساختار ماده در سه بُعد تهیه شد. پس از پردازش اولیه و مش بندی، ریزساختار به آباکوس انتقال داده شد و بارگذاری انجام شد. اطلاعات مربوط به جهت گیری کریستال ها و سیستم های لغزشی متناظر در زیرروال مربوطه وارد و آنالیز شد.