1403/02/29
مهدی سهرابی حقیقت

مهدی سهرابی حقیقت

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5430-9159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57074880700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
The minimum value of geometric-arithmetic index of graphs with minimum degree 2 Mehdi Sohrabi haghighat, Mohammadreza Rostami (2016)
THE TRICYCLIC GRAPHS WITH THE EXTREMUM ZEROTH-ORDER GENERAL RANDIC INDEX Mehdi Sohrabi haghighat, Sirwan Vaisipour (2015)
Solving several kinds of constrained shortest path problems via DNA computations Mehdi Sohrabi haghighat, Ardeshir Dolati, Saeed Safaee (2015)
Solving k-center problem via dna computation Mehdi Sohrabi haghighat, Saeed Safaee (2014)
Further Results on New Version of Atom-Bond Connectivity Index M Rostami, Mehdi Sohrabi haghighat (2014)
On Second Atom-Bond Connectivity Index M Rostami, Mehdi Sohrabi haghighat, Mojtaba Ghorbani (2013)
مقاله ارائه‌شده
Applying Game Theory in Tumor Growth Analysis atefeh Dries, Mehdi Sohrabi haghighat (2021)
مروری بر بازی ساخت شبکه و اصالح اثبات برخی از قضایا عاطفه دریس، مهدی سهرابی حقیقت (1396)
Solving maximum K-facility location problem via DNA computation Mehdi Sohrabi haghighat, Hajar Mozafat, Saeed Safaee, Ardeshir Dolati (2009)
کتاب
عملکرد و یادگیری حرکتی مهدی سهرابی حقیقت، حسن خلجی (1376)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تعادل نش در مکان یابی بنگاههای اقتصادی در بازار رقابتی مهدی سهرابی حقیقت، بهروز عبدلی، الهام حیدری (1400)
مقادیر وی‍ه ماتریس های غیر مدور و کاربردهای آن بهنام سپهریان، علی محمد نظری، مهدی سهرابی حقیقت، رضا پورشجاعی (1399)
حل مسأله تخصیص انبار عمومی با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع احتمالی رضا پاکیاری (بازنشسته)، مهدی سهرابی حقیقت، سید جمال میرکمالی، فاطمه افشار (1399)
محاسبه ی پنجمین اندیس حسابی - هندسی در گراف ها رضا پاکیاری (بازنشسته)، مهدی سهرابی حقیقت، منیره رضایی (1399)
بررسی مسأله ی معمای زندانی در قالب یک مدل سرطان مهدی سهرابی حقیقت، علی محمد نظری، مهدی اشرفی (1398)
بازیهای تکاملی روی گرافها مهدی سهرابی حقیقت، سیدنوراله موسوی، فاطمه حیدری (1397)
نظریه بازیهای تکاملی در جمعیتهای متناهی و نامتناهی مهدی سهرابی حقیقت، رضا پاکیاری (بازنشسته)، محدثه امانی (1397)
توسعه ای از الگوریتم ژنتیک در حل مسئله فروشنده دوره گرد رضا پاکیاری (بازنشسته)، مهدی سهرابی حقیقت، مینا شیری (1397)
بهینه سازی سطح موجودی در سیستم های اجاره ای رضا پاکیاری (بازنشسته)، مهدی سهرابی حقیقت، سمیه میرزاخانی (1397)
استراتژیهای پایدار تکاملی در جمعیت های متناهی مهدی سهرابی حقیقت، علی محمد نظری، شریفه قوامی نیا (1397)
هزینه بی نظمی در بازی ساخت شبکه مهدی سهرابی حقیقت، بهنام سپهریان، مریم کوچکی (1396)
تعادل نش در بازی ساخت شبکه مهدی سهرابی حقیقت، رضا پاکیاری (بازنشسته)، عاطفه دریس (1396)
تعادل های نش در بازی ساخت شبکه مهدی سهرابی حقیقت، رضا پاکیاری (بازنشسته)، عاطفه دریس (1396)
یافتن تمام تعادل های نش مهدی سهرابی حقیقت، رضا پاکیاری (بازنشسته)، الهام خسروی (1395)
بررسی مساله برنامه ریزی دوبخشی خطی ضعیف مهدی سهرابی حقیقت، رضا اسدی (1395)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته