1403/05/04
مهدی سهرابی حقیقت

مهدی سهرابی حقیقت

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5430-9159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57074880700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
حل مسأله تخصیص انبار عمومی با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع احتمالی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
الگوریتم فرا ابتکاری، بهینه سازی ترکیبیاتی، جستجوی ممنوع احتمالی، مسأله تخصیص انبار عمومی
سال 1399
پژوهشگران مهدی سهرابی حقیقت(استاد راهنما)، رضا پاکیاری (بازنشسته)(استاد راهنما)، سید جمال میرکمالی(استاد مشاور)، فاطمه افشار(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه، مسأله تخصیص انبار عمومی که یک مسأله بهینه سازی ترکیبیاتی چالش برانگیز در مدیریت زنجیره تأمین است، با هدف تخصیص کامیون های ورودی (خروجی) برای به حداقل رساندن هزینه حمل مواد به سکوی انبار عمومی، مدل سازی شده است. همچنین، دو روش فرا ابتکاری بر پایه ی چستجوی ممنوع احتمالی، با استفاده از یک ساختار همسایگی، برای حل این مساله بهینه سازی NP سخت ارایه شده است.