1403/01/28
رضا پاکیاری (بازنشسته)

رضا پاکیاری (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Non-Bayesian Estimation and Prediction under Weibull Interval Censored Data Somayeh Ghafouri, Arezou Habibirad, Fatemeh Yousefzadeh, Reza Pakyari (2023)
Testing exponentiality based on Type-I censored data Reza Pakyari, Nadar Balakrishnan (2013)
مقاله ارائه‌شده
مدل قیمت گذاری در مدیریت درآمد تحت اطلاعات محدود از تقاضا مریم مظفری، رضا پاکیاری (بازنشسته) (1397)
هنجاریابی آزمون روانی- حرکتی کنترل نیرو و تنظیم زاویه دست برتر در دانشجویان دانشگاه های شهر اراک علیرضا بهرامی، رضا پاکیاری (بازنشسته)، حسن خلجی، نادر شوندی، وازگن میناسیان (1388)
کتاب
واژه نامه تفضیلی آمار رضا پاکیاری (بازنشسته) (1387)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مسأله‌ی زمان‌بندی کلاسهای مدرسه رضا پاکیاری (بازنشسته)، بهروز عبدلی، محمد فریدونی (1399)
حل مسأله تخصیص انبار عمومی با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع احتمالی رضا پاکیاری (بازنشسته)، مهدی سهرابی حقیقت، سید جمال میرکمالی، فاطمه افشار (1399)
محاسبه ی پنجمین اندیس حسابی - هندسی در گراف ها رضا پاکیاری (بازنشسته)، مهدی سهرابی حقیقت، منیره رضایی (1399)
الگوریتم تپه نوردی قبولی پیشین رضا پاکیاری (بازنشسته)، سیدنوراله موسوی، حدیث ربیعی (1398)
نظریه بازیهای تکاملی در جمعیتهای متناهی و نامتناهی مهدی سهرابی حقیقت، رضا پاکیاری (بازنشسته)، محدثه امانی (1397)
بهینه سازی نگهداری پیشگیرانه بر اساس مدل های نرخ خرابی بیزی رضا پاکیاری (بازنشسته)، سید جمال میرکمالی، فاطمه جهان آرا (1397)
توسعه ای از الگوریتم ژنتیک در حل مسئله فروشنده دوره گرد رضا پاکیاری (بازنشسته)، مهدی سهرابی حقیقت، مینا شیری (1397)
بهینه سازی سطح موجودی در سیستم های اجاره ای رضا پاکیاری (بازنشسته)، مهدی سهرابی حقیقت، سمیه میرزاخانی (1397)
تعادل نش در بازی ساخت شبکه مهدی سهرابی حقیقت، رضا پاکیاری (بازنشسته)، عاطفه دریس (1396)
کنترل موجودی بهینه تحت باز پرسازی تصادفی رضا پاکیاری (بازنشسته)، سیدنوراله موسوی، فرزانه بصیر احمد لو (1396)
حل مسئله تخصیص کریدور به روش های شبیه سازی تبرید و جستجوی ممنوع رضا پاکیاری (بازنشسته)، اکرم سادات رضایی (1396)
تعادل های نش در بازی ساخت شبکه مهدی سهرابی حقیقت، رضا پاکیاری (بازنشسته)، عاطفه دریس (1396)
یافتن تمام تعادل های نش مهدی سهرابی حقیقت، رضا پاکیاری (بازنشسته)، الهام خسروی (1395)
حل مسئله تخصیص خطی به کمک الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان رضا پاکیاری (بازنشسته)، آرزو رادمان (1395)
برآورد تابع بقاء تحت داده های سانسور شده فاصله ای و کاربرد آن در داده های پزشکی محمد رفیعی، رضا پاکیاری (بازنشسته)، دانیال حبیبی (1394)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
بررسی روند مرگ ناشی از حوادث ترافیکی جاده ای در استان مرکزی رضا پاکیاری (بازنشسته)، کیمیا کاوسی (1394)
تحلیل تشخیصی مدلهای قابل اعتماد رضا پاکیاری (بازنشسته) (1388)