1403/03/04
رضا پاکیاری (بازنشسته)

رضا پاکیاری (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
الگوریتم تپه نوردی قبولی پیشین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
الگوریتم فراابتکاری، تپه نوردی قبولی پیشین، جستجوی محلی، زمان بندی امتحانات، مسئله ی فروشنده دوره گرد.
سال 1398
پژوهشگران حدیث ربیعی(دانشجو)، سیدنوراله موسوی(استاد مشاور)، رضا پاکیاری (بازنشسته)(استاد راهنما)

چکیده

در این پایان نامه یک الگوریتم جدید فراابتکاری چند منظوره به نام الگوریتم تپه نوردی قبولی در (HC) معرفی می گردد که تفاوت اصلی این الگوریتم با الگوریتم تپه نوردی (LAHC) پیشین مقایسه جواب جدید است. در الگوریتم تپه نوردی جواب جدید با جواب جاری مقایسه می گردد در حالی که در الگوریتم تپه نوردی قبولی پیشین جواب جدید با جوابی که در چند مرحله قبل تولید شده است، مقایسه می گردد. همچنین ویژگی های این الگوریتم مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد آن برای حل مسائل زمان بندی امتحانات با عملکرد سایر الگوریتم های فراابتکاری مقایسه شده است.