1403/03/04
رضا پاکیاری (بازنشسته)

رضا پاکیاری (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر تصویر سازی ذهنی عملکرد بر تیم منتخب بسکتبال و بدمینتون دانشجویان پسر و دختر دانشگاه اراک
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1380
پژوهشگران علیرضا بهرامی ، رضا پاکیاری (بازنشسته) ، نسرین چلونگریان

چکیده

پژوهش حاضر تحقیق پیرامون بررسی تاثیر تصویر سازی ذهنی عملکرد بر تیم منتخب بسکتبال و بدمینتون دانشجویان پسر و دختر دانشگاه اراک می باشد.هدف این پژوهش تاثیر تصویر سازی ذهنی بر بهبود و پیشرفت مهارت های ورزشی است. این پژوهش شامل پنج فصل است و ...