1403/03/04
رضا پاکیاری (بازنشسته)

رضا پاکیاری (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
حل مسئله تخصیص کریدور به روش های شبیه سازی تبرید و جستجوی ممنوع
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
امکانات، جستجوی ممنوع، روشهای ابتکاری، روشهای فراابتکاری، شبیه سازی تبرید، مسئله تخصیص کریدور.
سال 1396
پژوهشگران اکرم سادات رضایی(دانشجو)، رضا پاکیاری (بازنشسته)(استاد راهنما)

چکیده

امروزه با پیشرفت علم و درخواست صنایع و طراحان ساختمانها برای به حداقل رساندن هزینه های کلی ارتباطات بین امکانات مواجه هستیم بدین منظور در این مقاله سعی شده است به حل مسئله تخصیص کریدور (CAP) که به چیدمان n تا از امکانات در دو طرف یک کریدور می پردازد، پرداخته شود. این مسئله دارای دو شرط اصلی است (1) هیچ فاصله ای بین دو امکانات مجاور وجود نداشته باشد (2) چپ ترین نقطه از چیدمان افقی دو خط باید صفر باشد. مسئله CAP جز مسائل رده ی NP-hard محسوب می شود و تاکنون راه حل دقیقی برای آن یافت نشده است. در این ادبیات به حل مسئله CAP با استفاده از مدل بندی MIP، الگوریتم های ابتکاریHeuristic-1 و Heuristic-2 و الگوریتم های فراابتکاری جستجوی ممنوع و شبیه سازی تبرید می پردازیم.