1403/03/04
رضا پاکیاری (بازنشسته)

رضا پاکیاری (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مسأله‌ی زمان‌بندی کلاسهای مدرسه
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
الگوریتم جستجوی محلی تکرار شده، برنامهریزی عدد صحیح آمیخته، تولید ستون، جدول زمانی، روش‌های فراابتکاری موازی
سال 1399
پژوهشگران بهروز عبدلی(استاد راهنما)، رضا پاکیاری (بازنشسته)(استاد راهنما)، محمد فریدونی(دانشجو)

چکیده

در این پایان‌نامه، دو فرمول‌بندی برنامه‌ریزی عدد صحیح آمیخته مبتنی بر الگو و یک الگوریتم مبتنی بر روشهای فراابتکاری موازی را برای حل مسائل زمان‌بندی دبیرستان با هدف به دست آوردن یک جدول زمانی ایده‌آل ارائه می‌دهیم که همزمان روش تولید ستون و گروهی از روشهای فراابتکاری را جهت ایجاد و بهبود جوابها به کار می‌برند و جوابهایی بهینه و یا نزدیک به بهینه تولید می‌کنند. همچنین یک مدل اضافی برنامه‌ریزی عدد صحیح آمیخته و یک الگوریتم جستجوی محلی تکرار شده مرتبط با مسأله‌ی زمان‌بندی دبیرستان به همراه شبه کد آن ارائه شده است.