1403/02/29
بهروز عبدلی

بهروز عبدلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4987-1192
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57208981771
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه ریاضی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
A novel stochastic programming model under endogenous uncertainty for the CCS-EOR planning problem Behrooz Abdoli, Farnaz Hooshmand Khaligh, Seyed Ali MirHassani (2023)
On different formulations of green vehicle routing problem Behrooz Abdoli, Seyed Ali MirHassani, Farnaz Hooshmand Khaligh (2019)
مسأله مسیریابی وسایل نقلیه سبز و کاهش انتشار آلودگی بهروز عبدلی، سید علی میر حسنی، فرناز هوشمند خلیق (1397)
Model and algorithm for bi-fuel vehicle routing problemto reduce GHG emissions Behrooz Abdoli, Seyed Ali MirHassani, Farnaz Hooshmand Khaligh (2007)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
آنالیز عددی، آمادگی برای آزمون های کارشناسی ارشد سعید زارع زاده، بهروز عبدلی (1381)
آنالیز عددی، آمادگی برای آزمون های کارشناسی ارشد سعید زارع زاده، بهروز عبدلی (1378)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور