1403/03/04
رضا پاکیاری (بازنشسته)

رضا پاکیاری (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
چکیده حل بهینه مسئله پسرک روزنامه فروش تحت اطلاعات محدود درمورد توزیع تقاضا به روش تاسف مینیماکس
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
توزیع احتمال، مدیریت موجودی کالا، مسئله پسرک روزنامه فروش، معیار تاسف مینیماکس، معیار ماکسیمین
سال 1395
پژوهشگران رضا پاکیاری (بازنشسته)(استاد راهنما)، فاطمه شیرین(دانشجو)

چکیده

مسئله پسرک روزنامه فروش یک مسئلهی تک دورهای کلاسیک است که برای بهینه سازی مقدار سفارش کالا مورد استفاده قرار میگیرد. در حقیقت این مسئله مینیمم سود مورد انتظار حاصل از سفارش یک محصول را ماکسیمم و یا به عبارت دیگر ماکسیمم ضرر مورد انتظار را مینیمم میکند. در این رساله ابتدا مسئله پسرک روزنامه فروش تحت شرایطی که توزیع تقاضا نامعلوم، اما اطلاعات جزئی در رابطه با توزیع تقاضا موجود است و سپس تحت شرایطی که تقاضا بسیار نامشخص است مورد بررسی قرار گرفته است.