1403/03/04
رضا پاکیاری (بازنشسته)

رضا پاکیاری (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
هنجاریابی آزمون روانی- حرکتی کنترل نیرو و تنظیم زاویه دست برتر در دانشجویان دانشگاه های شهر اراک
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
آزمون روانی- حرکتی، کنترل نیرو، تنظیم زاویه دست، دانشجویان
سال 1388
پژوهشگران علیرضا بهرامی ، رضا پاکیاری (بازنشسته) ، حسن خلجی ، نادر شوندی ، وازگن میناسیان

چکیده

هدف این پژوهش هنجاریابی آزمون روانی- حرکتی کنترل نیرو و تنظیم زاویه دست برتر در دانشجویان دانشگاه های شهر اراک می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی با برش عرضی، و جامعه آماری دانشجویان پسر و دختر ورزشکار و غیر ورزشکار شهر اراک است....