1403/03/04
رضا پاکیاری (بازنشسته)

رضا پاکیاری (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
واژه نامه تفضیلی آمار
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1387
پژوهشگران رضا پاکیاری (بازنشسته)

چکیده

ثبت نشده‌است!