1403/03/04
رضا پاکیاری (بازنشسته)

رضا پاکیاری (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعادل های نش در بازی ساخت شبکه
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
درخت تعادل نش، طراحی شبکه ، نظریه بازی ها، هزینه استفاده ، هزینه ساخت.
سال 1396
پژوهشگران مهدی سهرابی حقیقت(استاد راهنما)، عاطفه دریس(دانشجو)، رضا پاکیاری (بازنشسته)(استاد مشاور)

چکیده

بازی های شبکه ای رهیافت جدیدی به برخی از مسائل کلاسیک دنیای کامپیوتر ارائه می کنند که مبتنی بر نظریه ی بازی هاست. این دیدگاه نوین به نوبه ی خود مدل ها و مسائل متعدد جدیدی را معرفی کرده است که از آن بین می توان به بازی ساخت شبکه اشاره کرد . بازی ساخت شبکه برای طراحی یک حالت پایدار در شبکه هایی مورد استفاده قرار می گیرد که اجزای شبکه برای رسیدن به منافع خود به صورت خودخواهانه با دیگر اجزا رقابت می کنند . در این پایان نامه ضمن معرفی مفاهیم بازی ساخت شبکه به بررسی قضایا و نتایج بدست آمده در این بازی می پردازیم. بررسی حالت های مختلف تعادل نش، گراف های تعادل نش درختی و غیر درختی، انواع مختلف بازی های ساخت شبکه براساس تفاوت بین توابع مطلوبیت آن ها و هزینه ای که بازیکنان متحمل می شوند و هزینه ی بی نظمی در شبکه ها از جمله مواردی است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد.