1403/03/04
رضا پاکیاری (بازنشسته)

رضا پاکیاری (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل آماری زمان خرابی دندان پیش آسیاب به روش آزمون نیکویی برازش داده های سانسور شده فاصله ای
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آزمون نیکویی برازش، p- مقدار، داده های سانسور شده فاصله ای.
سال 1395
مجله مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
شناسه DOI
پژوهشگران رضا پاکیاری (بازنشسته) ، محمد رفیعی ، سمیه ابوالحسنی

چکیده

زمان خرابی دندان دائمی از نوع سانسور شده فاصله ای می باشد زیرا زمان دقیق پوسیدگی دندان مشخص نبوده و تنها می دانیم که پوسیدگی در فاصله بین دو ویزیت متوالی رخ داده است. آزمونهای نیکویی برازش معدودی برای داده های سانسور شده فاصله ای در دسترس می باشد. در این مقاله ما یک روش جدید را برای انجام آزمون نیکویی برازش داده های سانسور شده فاصله ای مربوط به زمان خرابی اولین دندان دائمی پیش آسیاب (دندان شماره 6) به کار خواهیم برد.