1403/03/04
رضا پاکیاری (بازنشسته)

رضا پاکیاری (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کنترل موجودی بهینه تحت باز پرسازی تصادفی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
افزایش قیمت، بازپرسازی تصادفی، پس افت، توزیع های احتمالی، سفارش فوق العاده، کنترل موجودی.
سال 1396
پژوهشگران سیدنوراله موسوی(استاد مشاور)، رضا پاکیاری (بازنشسته)(استاد راهنما)، فرزانه بصیر احمد لو(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه مسئله کنترل موجودی با فرض تصادفی بودن فواصل بازپرسازی مورد بررسی قرار گرفته است. این مسئله تحت شرایط وجود کمبود پس افت و فروش از دست رفته هنگامیکه تقاضا قطعی است برای حالت های بدون افزایش قیمت و فروش فوق العاده، حالت سفارش فوق العاده و حالتی که افزایش قیمت و فروش فوق العاده هر دو اتفاق می افتند، در نظر گرفته شده است. همچنین حالتی که فواصل بازپرسازی از توزیع های احتمالی یکنواخت، نمایی و گاما پیروی می کنند، در نظر گرفته شده است.