1403/03/04
رضا پاکیاری (بازنشسته)

رضا پاکیاری (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل قیمت گذاری در مدیریت درآمد تحت اطلاعات محدود از تقاضا
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
: تاسف مینماکس، سیاست قیمت گذاری، قیمت گذاری نیرومند، مدیریت درآمد.
سال 1397
پژوهشگران مریم مظفری ، رضا پاکیاری (بازنشسته)

چکیده

در این مقاله به بررسی حالتی در مدیریت درآمد (RM) می پردازیم که در آن علاوه بر تقاضا، پارامترهای آن نیز نا معلوم بوده و از یک توزیع دلخواه پیروی کنند، اما کرانهای بالا و پایین پارامترها معلوم باشند. سپس با ارائه یک مدل قیمت گذاری نیرومند برای مدیریت محصولات فاسدشدنی به روش تاسف مینماکس، تلاش می کنیم تا یک سیاست قیمت گذاری پویا برای مینیمم کردن تاسف بدترین حالت، ناشی از اطلاعات ناقص را به دست آوریم.