1403/03/04
رضا پاکیاری (بازنشسته)

رضا پاکیاری (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اطلاع کولبک – لیبلر باقیمانده تجمعی برای داده های سانسور شده نوع 2 متوالی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
آزمون نیکویی برازش، اطلاع کولبک – لیبلر، تابع بقاء، توزیع نمایی، شبیه سازی مونت کارلو، نمونه گیری سانسور شده نوع 2 متوالی
سال 1394
پژوهشگران رضا پاکیاری (بازنشسته)

چکیده

در این طرح پژوهشی ما به معرفی اطلاع کولبک – لیبلر برای نمونه های کامل و همچنین سانسور شده خواهیم پرداخت و کاربرد اطلاع کولبک – لیبلر در مسائل نیکویی برازش را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در حالت خاص ما نمونه های سانسور شده فزاینده نوع 2 متوالی را در نظر میگیریم و کران پایین و بالایی را برای اطلاع کولبک – لیبلر در این حالت به دست می آوریم. از کزان بالای به دست آمده یک آماره نیکویی برازش جدید برای نمونه های سانسور شده فزاینده نوع 2 متوالی به دست خواهیم آورد. توزیع نمایی به طور مفصی مورد بررسی قرار گرفته است و یک آزمون نیکویی برازش برای این توزیع ارائه گردیده است. اعتبار آزمون از نظر حفظ سطح معنی داری و همچنین توان آزمون توسط انجام شبیه سازی مونت کارلو مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین روش آزمون نیکویی برازش پیشنهادی را برای یک مجموعه داده واقعی به کار برده ایم.