1403/02/29
سید جمال میرکمالی

سید جمال میرکمالی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7513-4423
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35739053200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
The first demographic data and life‑history trait of Iranian endemic toad, Bufotes luristanicus Alireza Pesarakloo, Sayed Jamal Mirkamali, Sareh Okhovat (2023)
Marginalized Two-Part Joint Modeling of Longitudinal Semi-Continuous Responses and Survival Data: With Application to Medical Costs Mohadeseh Shojaei Shahrokhabadi, Ding-Geng Chen, Sayed Jamal Mirkamali, Anoushirvan Kazemnejad, Farid Zayeri (2021)
Control charts for attributes with maxima nominated samples محمد جعفری جوزانی، سید جمال میرکمالی (1390)
Improved attribute acceptance sampling plans based on maxima nomination sampling Mohammad Jafari Jozani, Sayed Jamal Mirkamali (2010)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
نگارش کتاب با استفاده از بسته R مارکداون قباد برمالزن، هادی صبوری، سید جمال میرکمالی (1397)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
حل مسأله تخصیص انبار عمومی با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع احتمالی رضا پاکیاری (بازنشسته)، مهدی سهرابی حقیقت، سید جمال میرکمالی، فاطمه افشار (1399)
بهینه سازی نگهداری پیشگیرانه بر اساس مدل های نرخ خرابی بیزی رضا پاکیاری (بازنشسته)، سید جمال میرکمالی، فاطمه جهان آرا (1397)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته