1403/03/27
سید جمال میرکمالی

سید جمال میرکمالی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7513-4423
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35739053200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل آلودگی هوای شهر اراک با استفاده از مولفه های اصلی تابعی و خوشه بندی تابعی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
آنالیز تابعی، اراک، خوشهبندی، ذرات معلق در هوا، PM2/5.
سال 1397
پژوهشگران سید جمال میرکمالی ، امید خادم نوع

چکیده

طالعات اخیر نشان دهنده تأثیر منفی آلاینده های موجود در هوا بر سلامت افراد جامعه است. با توجه به اهمیت این موضوع، بررسی رفتار میزان آلودگی هوا مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. میزان آلودگی هوا در طول 24 ساعت شبانه روز تشکیل یک منحنی می دهد. امروز به کمک پیشرفت تکنولوژی امکان مشاهده این منحنی ها با دقت بالایی امکان پذیر شده است. برای تحلیل این نوع داده ها، که به صورت منحنی (تابع) مشاهده می شود، می توانیم از روش تحلیل داده های تابعی (FDA) استفاده کنیم. در این پژوهش می خواهیم با استفاده از روش FDA تابع میانگین میزان ذرات معلق در هوا PM با قطر کمتر از 2/5 میکرون را برای شهرستان اراک بر اساس داده های سازمان هواشناسی کل کشور مطالعه کنیم. با توجه به ناهمگنی میزان آلودگی هوا برای روزهای مختلف، ابتدا این مشاهدات را با استفاده از خوشه بندی مبتنی بر مدل برای داده های تابعی خوشه بندی کرده و سپس به تحلیل تابع میانگین هر خوشه می پردازیم.