1403/03/27
سید جمال میرکمالی

سید جمال میرکمالی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7513-4423
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35739053200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل داده های شمارشی با توزیع آمیخته سری های توانی آماسیده در صفر
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
داده های شمارشی، توزیع سری های توانی، توزیع آمیخته، الگوریتم EM ، داده های ACL ، مصرف سیگار.
سال 1397
پژوهشگران سید جمال میرکمالی

چکیده

هدف اصلی این طرح تحلیل داده های شمارشی در شرایطی است که تعداد زیادی صفر در داده ها وجود دارد و علاوه بر آن داده ها روی مضاربی از یک عدد صحیح مثبت تراکم دارند. این تراکم ممکن از به دلیل سهولت گزارش دهی یا به دلیل یک فرایند گرد کردن در پیش پردازش داده ها باشد. در این طرح یک توزیع آمیخته از سری های توانی آماسیده در صفر برای مدل سازی چنین داده هایی معرفی شده و شیوه براورد پارامترهای آن با الگوریتم EM و روش بیز تشریح شده است. همچنین مدل های رگرسیونی مبتنی بر توزیع های آمیخته سری های توانی آماسیده در صفر معرفی شده و شیوه براورد پارامترهای آن بیان شده است. برای بررسی عملکرد روش های معرفی شده در این طرح، مطالعات شبیه سازی شده ای انجام گرفته است که نشان می دهد شیوه های معرفی شده در این طرح قابلیت براورد پارامترها را دارند، اما دقت و سرعت براورد در الگوریتم EM بهتر از روش بیزی است. در نهایت به عنوان کاربردی از مدل های معرفی شده در این طرح، روی داده های مصرف سیگار انواع مدل های توزیع آمیخته سری های توانی آماسیده در صفر را برازش داده و مدلی که از نظر شاخص های مناسبت مدل بیشترین تناسب را با داده ها دارند شناسایی شده است.