1403/03/27
سید جمال میرکمالی

سید جمال میرکمالی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7513-4423
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35739053200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی نگهداری پیشگیرانه بر اساس مدل های نرخ خرابی بیزی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آمار بیزی، آمار ناپارامتری، بهینه سازی تصادفی،بهینه سازی نگهداری، زنجیره مارکوف مونت کارلو
سال 1397
پژوهشگران رضا پاکیاری (بازنشسته)(استاد راهنما)، سید جمال میرکمالی(استاد مشاور)، فاطمه جهان آرا(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه،بهینه سازی نگهداری مرتبط با سیاست های نگهداری پیشگیرانه مورد مطالعه قرار می گیرد.نگهداری پیشگیرانه یک روش علمی نگهداری دوره ای یک وسیله است که در آن احتمال خرابی وسیله کم می گردد.نگهداری پیشگیرانه در زمانی که وسیله در حال کار کردن می باشد صورت می پذیرد، تا احتمال خرابی ناگهانی آن کم شود.برای این منظور از آمار بیزی و روش های ناپارامتری برای بهینه سازی توابع نرخ خرابی صعودی و وان شکل استفاده می شود.