1403/04/02
مهدی سهرابی حقیقت

مهدی سهرابی حقیقت

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5430-9159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57074880700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی سطح موجودی در سیستم های اجاره ای
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
انبار پشتیبان، انتقال جانبی، سفارش معوقه، سیستم اجاره ای، قطعات یدکی، مشارکت جزئی، موجودی.
سال 1397
پژوهشگران رضا پاکیاری (بازنشسته)(استاد راهنما)، سمیه میرزاخانی(دانشجو)، مهدی سهرابی حقیقت(استاد مشاور)

چکیده

در این پایان نامه، یک سیستم اجاره ای با یک انبار پشتیبان و سفارش معوقه ی جزئی مدل سازی شده است. این سیستم تحت وضعیت بدون سفارش معوقه و سفارش معوقه ی کامل نیز بررسی شده است. همچنین مدل شبکه های قطعات یدکی در وضعیت مشارکت جزئی، بدون مشارکت و مشارکت کامل در نظر گرفته شده است و یک الگوریتم حریصانه با استفاده از ارزیابی تقریبی معرفی شده است.