1403/03/29
مهدی سهرابی حقیقت

مهدی سهرابی حقیقت

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5430-9159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57074880700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مساله برنامه ریزی دوبخشی خطی ضعیف
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مساله دوبخشی خطی، مساله دوبخشی خطی ضعیف، مساله دوبخشی خطی قوی، روش جریمه، دوگان
سال 1395
پژوهشگران رضا اسدی(دانشجو)، مهدی سهرابی حقیقت(استاد راهنما)

چکیده

مساله برنامه ریزی دوبخشی خطی، یک مساله سخت است. بنابراین ارائه روش هایی برای حل این مساله مورد توجه قرارگرفته است. دراین پایان نامه نوع خاصی از مسائل برنامه ریزی دوبخشی خطی که در آن ها جواب مساله داخلی منحصربه فرد نیست موردبررسی قرار می گیرد و ما بر اساس روش های جریمه دقیق، قضیه وجود جواب ارائه می کنیم و برای حل آن الگوریتم پیشنهاد می کنیم. در ضمن یک روش جریمه دقیق برای حل مساله برنامه ریزی دوبخشی خطی ضعیف و قوی پیشنهاد می کنیم.