1402/12/06
مهدی سهرابی حقیقت

مهدی سهرابی حقیقت

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5430-9159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57074880700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
برنامه ریزی با هدف جلوگیری از مقاومت در برابر شیمی درمانی با استفاده از نظریه بازی های تکاملی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مسأله معمای زندانی، نظریه بازی های تکاملی، سرطان، شیمی درمانی
سال 1398
پژوهشگران سیدنوراله موسوی(استاد مشاور)، مهدی سهرابی حقیقت(استاد راهنما)، شیدا قاسم نیا(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه، روشی برای کنترل نسبت سلولهای سرطانی مقاوم به شیمی درمانی از کل سلولهای سرطانی با استفاده از نظریه بازیهای تکاملی مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش، با استفاده از شیمی درمانی در بازه های زمانی متفاوت، اجازه داده میشود که به صورت متناوب سلول های سالم، سلولهای سرطانی حساس به درمان و سلولهای سرطانی مقاوم به درمان مزیت نسبی برای تکثیر داشته باشند و از این طریق نسبت سلولهای سرطانی مقاوم به درمان در یک بازه معین و قابل کنترل نوسان داشته باشد که نتیجه آن جلوگیری از مقاومت سرطان در برابر شیمی درمانی است.