1403/03/25
مهدی سهرابی حقیقت

مهدی سهرابی حقیقت

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5430-9159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57074880700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
عملکرد و یادگیری حرکتی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1376
پژوهشگران حسن خلجی ، مهدی سهرابی حقیقت

چکیده

ثبت نشده‌است!