1403/04/30
مهدی سهرابی حقیقت

مهدی سهرابی حقیقت

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5430-9159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57074880700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
توسعه ای از الگوریتم ژنتیک در حل مسئله فروشنده دوره گرد
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
الگوریتم ژنتیک، عملگر تقاطع، عملگر جهش، مسئله فروشنده دوره گرد
سال 1397
پژوهشگران رضا پاکیاری (بازنشسته)(استاد راهنما)، مهدی سهرابی حقیقت(استاد مشاور)، مینا شیری(دانشجو)

چکیده

مسئله فروشنده دوره گرد (TSP) از نوع مسائل NP-سخت است، بنابراین با حل این مسئله بسیاری از مسائل NP حل می شوند. هدف مسئله TSP پیدا کردن کوتاهترین دوری است که شامل همه شهرها بشود. الگوریتم ژنتیک (GA) یکی از کارآمدترین الگوریتم ها برای حل این مسئله است. الگوریتم ژنتیک الگوریتم جستجوی بهینه سازی است که توابع را به حداقل یا حداکثر می رساند. در این پایان نامه به معرفی مسئله فروشنده دوره گرد و معرفی الگوریتم ژنتیک و عملگرهای آن می پردازیم، در نهایت با مقایسه عملگرهای مختلف، عملکرد الگوریتم ژنتیک را با حل کردن مسئله ای از TSP بررسی می کنیم.